ජාත්‍යන්තර පුවත් » ඉන්දියාවේ බස් රථය ප්‍රපාතයකට – 25 දෙනෙක් මියයයි.

Game description:

0cd6d805e187f4067e84b2e988b70078_L

ඉන්දියාවේ ඔරිස්සා පන්තයේ කඳුකර ප්‍රදේශයක දී පසුගිය දා සිදු වූ බස් අනතුරකින් පුද්ගලයන් 25 දෙනෙකු මරණයට පත් ව තිබේ.

ඔපෙරා කණ්ඩායමක සාමාජිකයන් පිරිසක් එහි ගමන් කර ඇති අතර තවත් පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු එහි දී තුවාල ලබා ඇත.

660*90

Comments:

Comments are closed.