දේශපාලන පුවත් » ඒකාබද්ධ විපක්ෂ රැළියට පිටිය දෙන්න බෑ කියයි.

Game description:

a4d358e9d1c712dfbab95b5f2fa781be_L

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයි දින පෙළපාළිය ආරම්භ කිරීම සඳහා වෙන්කර තිබූ නාරාහේන්පිට ශාලිකා ක‍්‍රීඩාංගණය ඒ සඳහා ලබාදීමට නොහැකි බවට හදිසියේම දැනුම් දීමක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වේ.

ශාලිකා ක‍්‍රීඩාංගණය අයත් ශ‍්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට එන්තරවාසියක් යවා මීට එරෙහිව රුපියල් කෝටි 2ක් වන්දි ඉල්ලන බව ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති බලමණ්ඩලයේ සම ලේකම් සෝමවීර චන්ද්‍රසිරි මහතා පවසයි.

අදාළ වන්දිය දින 14ක් ඇතුළත නොගෙවන්නේ නම් ශ‍්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව නඩු පවරන බවඩද ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කළේ ය.

660*90

Comments:

Comments are closed.