රැකියා, ව්‍යාපාරික පුවත් » කොරියා යන්න සම්මුඛ පරීක්ෂණ 13 වෙනිදා

Game description:

maxresdefault

කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා සමත්වූවන් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ ලබන 13 වෙනිදා ආරම්භ කරන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසයි. දිවයින පුරා පිහිටි මධ්‍යස්ථාන 9ක දී ලබන 17 වෙනිදා දක්වා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන බව විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශය පැවසුවේය. මෙවර කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සඳහා පෙනී සිටි 13,083 දෙනෙකුගෙන් 4,294 දෙනෙකු විභාගය සමත්වී ඇති බව සඳහන්ය.

සමත්වූවන්ගේ නාම ලේඛනය www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියේ පළ කර ඇති අතර විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන ස්ථානය, දිනය සහ වේලාව ලබාගත හැකි බව විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

660*90

Comments:

Comments are closed.