ජාතික පුවත් » දෙවන පාසල් වාරය අදින් ඇරඹේ

Game description:

5d054505c094471a0f317d02262ba43b_L

දිවයිනේ සියලුම රජයේ සහ රජයේ අනුමත සිංහල හා දෙමළ පාසල්වල මෙම වසරේ දෙවන පාසල් වාරය අද (25) ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

660*90

Comments:

Comments are closed.