ජාත්‍යන්තර පුවත් » ප්‍රංශයේ ගනිකා වෘත්තිය තහනම් වෙයි. !

Game description:

2(2256)

ප්‍රංශය තුළ ගනිකා වෘත්තියේ යමෙකු යොදවමින්, nike air max 2016 goedkoop ලිංගික සේවනය සඳහා මුදල් ගෙවීම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් ලෙස එරට පාර්ලිමේන්තුව නව නීතියක් සම්මත කර තිබේ.

මෙම නීතිය සම්මත වීමත් සමග යම් අයෙකු ලිංගික ශ්‍රමිකයෙකුට මුදල් ගෙවූ බව තහවුරු වුවහොත් මුල් අවස්ථාවේදී ඇ.ඩො.1,700ක දඩයකට යටත් වීමට සිදුවනු ඇත.

එරට තුළ මේ වනවිට 30,000කට අධික වෛශ්‍යා වෘත්තියේ යෙදෙන්නන් සිටින බවත්, Abercrombie Pas Cher ඔවුන්ගෙන් වැඩි පිරිස විදෙස් ශ්‍රමියකන් බවත්,

660*90

Comments:

Comments are closed.