ජාත්‍යන්තර පුවත් » ප්‍රංශයේ සිංහල අවුරුදු උත්සවය අපේ‍්‍රල් 24 දා

Game description:

ප‍්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයට අනුබද්ධ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපනික සංස්කෘතික හා සාමාජීය සංවිධානය මගීන් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරණ සිංහල හා හින්දු අළුත් අවුරුදු උත්සවය 2016 අප්‍රේල් මස 24 වන ඉරු දින දවස පුරාම ල බුර්ෂේ නගර සභාවට අයත් Gymnasse Paul Simon ශාලාවේ සුපුරුදු පරිදිම පැවැත්වේ.Bak-Maha-Ulela

660*90

Comments:

Comments are closed.