කළා පුවත් » ප්‍රින්ස් සුවපත් කිරීමට මුදල් ආධාරයක්

Game description:

709500dc79681ee199d2ac2618664a8f_L

රෝගාතුර වී ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පී ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත මහතාගේ වෛද්‍ය ආධාර සඳහා බටුවන්ගල තේ කර්මාන්ත ශාලාව අයත් අන්දරදෙණිය එස්ටේට් පුද්ගලික සමාගම විසින් රුපියල් 225,000ක මුදලක් පරිත්‍යාග කර තිබේ.

ආයතන පද්ධතිය හා සම්බන්ධ නිලධාරීන්ගෙන් ලද එම මුදල් එකතුව එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක W. ලක්ෂ්මන් මහතා අතින් ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත මහතා වෙත පරිත්‍යාග කිරීම පසුගිය දා සිදුවිය.

660*90

Comments:

Comments are closed.