දේශපාලන පුවත් » පිල් මාරුවක් අතලඟ – මහින්ද පිලේ පිරිසක් මෛත්‍රී පිලට

Game description:

548d0cef52641cca544d1739628439c1_L

තව කිහිපදවසකින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් බොහොමයක් ආණ්ඩු පක්ෂයට පැමිණෙන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් සෙනවිරත්න මහතා පවසයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය දෙකට කිරීමට එහි 90% ක් ම විරුද්ධ බවත් ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙළට සහයදීමට ඔවුන් ඉදිරියේදී එක්වනු ඇති බවත් සෙනවිරත්න මහතා පෙන්වා දුන්නේය.

660*90

Comments:

Comments are closed.