ජාත්‍යන්තර පුවත් » බංග්ලාදේශයේ මහාචාර්යවරයකු කපා කොටා මරා දමයි

Game description:

585f26bdcd48aa74421ee7de71ad0661_L

බංග්ලාදේශයේ විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරයකු තියුණු ආයුධයකින් කපා කොටා මරා දමා ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම ඝාතනය පසුගිය මාස කිහිපය තුළ සිදු වූ සර්වාගමික මතධාරී අන්තර්ජාල මාධ්‍යයකරුවන් සහ අනාගමික ක්‍රියාධරයන්ගේ ඝාතනවලට සමාන බව එරට පොලීසිය පවසන්නේ.

බටහිර බංග්ලාදේශයේ රා-ශාහි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි අංශයේ ඒ.එම්.

660*90

Comments:

Comments are closed.