ජාත්‍යන්තර පුවත් » බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න කොන්දේසි සහිත එකඟතාවයක්.

Game description:

 

සියයට 3 සිට සියයට 6 දක්වා ප‍්‍රතිශතයකින්bus_fair-415x260 බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමට තමන් ද එකඟ වන බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය පවසනවා. Kanken Classic කෙසේ වෙතත් ඊට වඩා වැඩි ප‍්‍රතිශතයකින් බස් ගාස්තුව වැඩි කිරීමට තමන් එකඟ නොවන බවයි එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පැවසුවේ.

බස් ගාස්තු වැඩි කිරීමත් සමග බස් සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය ද වැඩි කළ යුතු බවද මෙහිදී අවධාරණය කෙරුණා.

“බස් වලට මගීන් නංවා ගන්නේ ලොරිවලට පොල් පටවනව වගෙයි. Cheap Fjallraven Kanken Mini එහෙම වෙන්න බැහැ. fjallraven kanken sale බස් රථයක ගමන් ගන්න පුළුවන් උපරිම මගී සීමාව ක්‍රියාත්මක කළ යුතු.

660*90

Comments:

Comments are closed.