ප්‍රාදේශීය පුවත් » මලයාසියානු නි.අග්‍රාමාත්‍ය අද කටුනායකට එයි.

Game description:

MAJLIS PENUTUP PERSIDANGAN IDC 2016

මලයාසියානු නියෝජ්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා දෙදින නිල සංචාරයක් සඳහා අද දිනයේ දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.