ව්‍යාපාරික පුවත් » රෝහල් 40ක ඩිජිටල් එක්ස් රේ ක්‍රමය

Game description:

hhh

ඊ – හෙල්ත් (e- Health ) ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරමින් ඩිජිටල් එක්ස් රේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය, adidas uk for sale පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය දොස්තර රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

රෝහල් 40ක ඊ හෙල්ත් (e – Health) ක්‍රමය යටතේ ඩිජිටල් එක්ස් රේ ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රෝගීන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික් කාඩ්පතක් හඳුන්වාදෙන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ,

660*90

Comments:

Comments are closed.