ජාතික පුවත් » ලේකම්වරු හා රාජ්‍ය ආයතන ලොක්කන් පිරිසක් ළඟදීම ඉවතට!

Game description:

d8b4c649e35f4ffb78d99668ca0731dc_L

රජය ගන්නා තීරණ නිසි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක නොකරන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් කිහිපදෙනෙකු සහ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් කිහිපදෙනෙකු ඉවත් කිරීමට රජයේ අවධානය යොමු වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

රජය විසින් මෑත කාලයේදී ගත් තීරණ කිහිපයක්ම නිසි ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ජනතාව අතර රජය කෙරෙහි කළකිරීම් ඇතිව ඇති බවත් මේ නිසා රජයේ තීන්දු තීරණ ඒ ආකාරයෙන් නිවැරදිව සහ ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් සහ රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන් අවශ්‍යව ඇති බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ අදහස වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇති බවද වාර්තා වේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.