ක්‍රීඩා පුවත් » වසරේ ක්‍රීඩකයා ජොකොවිච්

Game description:

90237f7ab85a5f470d527ecfbcc058bd_L

ක්‍රීඩාවේ ඔස්කා සම්මානය ලෙසින් හැඳින්වෙන ලොරන්ස් වසරේ ලෝක ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් විසින් හිමිකර ගෙන තිබේ.

එහි කාන්තා සම්මානය හිමිවූයේ ලෝකයේ සුපිරි ටෙනිස් ක්‍රීඩිකාවවන සෙරීනා විලියම්ස්ට ය.

සෙරිනා මෙන් ම ජොකොවිච් මෙවර ලෝරනස් ක්‍රීඩා සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවේ තුන්වැනි වතාවට ය.

660*90

Comments:

Comments are closed.