ජාතික පුවත් » විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කෙරේ

Game description:

6574818935c9a37382991e2601c68790_L

මෙවර විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීමේ තොරතුරු ඇතුළත් ප්‍රවේශ අත්පොත අද නිකුත් කෙරේ.

ඉතා සරල ආකාරයෙන් මෙවර ප්‍රවේශ අත් පොත සකසා ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද ද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේය. chaussures air max pas cher විශ්වවිද්‍යාල 15 ක් සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 18 ක් සඳහා මේ වසරේ බඳවා ගන්නා සිසුන් සංක්‍යාව 27250 කි. new balance 1400 heritage femme එය පසුගිය වසරට සාපෙක්ෂව 10 %ක වැඩිවීමකි.

මෙවර online ක්‍රමයට හා ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් අයදුම්පත් යොමු කළ හැකි බව මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා පැවසී ය.

online ක්‍රමයට ලියාපදිංචි වීම සඳහා නැණසල හා විවෘත විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ පවතින පරිගණක මධ්‍යස්ථාන වලින් පහසුකම් ලබා ගත හැකියි.

ඒ පිළිබඳව උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාවක් ද සිසුන් වෙත ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇති බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

660*90

Comments:

Comments are closed.