ව්‍යාපාරික පුවත් » සෞඛ්‍ය, සන්නිවේදන සහ තොග සිල්ලර වෙළෙඳාම් බද්දෙන් ඉවත් කරන්න – අගමැතිට ඉල්ලීමක්

Game description:

1420d1bb0957284e7c340a1f65a39f16_L

සෞඛ්‍ය, nike air max 2017 goedkoop සන්නිවේදන සහ තොග සිල්ලර වෙළෙඳාම් සඳහා වැට් බදු සංශෝධනය ක්‍රියාත්මක නොකරන ලෙස පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ යෝජිත බදු සංශෝධනය හේතුවෙන් පාරිභෝගික ජනතාව දැඩි පීඩාවකට ලක්වනු ඇති බවයි.

මැයි මස 02 වන දින සිට සියයට 11ක්ව පවතින වැට් බද්ද සියයට 15 ක් දක්වා ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති අතර එය සෞඛ්‍ය,

660*90

Comments:

Comments are closed.