ප්‍රාදේශීය පුවත් » A/L උපකාරක පංති සහා සම්මන්ත්‍රණ මාසයක් තහනම්.

Game description:

clz

2016 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයට අදාළව විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා උපකාරක පංති, සම්මන්ත්‍රණ සහ වැඩමුළු පැවැත්වීම ලබන 27 වන දින මධ්‍යම රාත්‍රී සිට තහනම් බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

ලබන 27 වනදා සිට අගෝස්තු මස 27 වැනිදා දක්වා මාසයක කාලයක් මෙම නියෝගය ක්‍රියාත්මක වන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ.පුෂ්පකුමාර මහතා පැවසීය.

එම කාලය තුළ විභාගයට අදාළව උපකාරක පංති සංවිධානය කිරීම, විෂයානුබද්ධ දේශන, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු පැවැත්වීම, අනුමාන ප්‍රශ්න පත්‍ර මුද්‍රණය, විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට හෝ ඒ හා සමාන ප්‍රශ්න ලබාදෙන බවට පෝස්ටර්, බැනර් අත්පත්‍රිකා විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම විභාග පනතට අනුව සපුරා තහනම්ය.

කිසියම් පුද්ගලයෙකු මෙම නියෝගය කඩ කරමින් කටයුතු කරන්නේ නම් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ 1911 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකයට හෝ 119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට ඒ පිළිබඳ දැනුම්දෙන ලෙස විභාග කොමසාරිස්වරයා ඉල්ලා සිටියි.

මෙවර අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය අගෝස්තු මස 2 වැනිදා ආරම්භ වන අතර 27 වැනිදා  අවසන් වීමට නියමිතය.

660*90

Comments:

Comments are closed.