කළා පුවත්

රටක් හඬින් සැනසූ ප්‍රින්ස් අද ලෙඩ ඇඳේ

රටක් හඬින් සැනසූ ප්‍රින්ස් අද ලෙඩ ඇඳේ

ගීත සමුදායක් ගැයූ ...

0 plays 0 Comments Off
අමරදේවයන්ගේ නමින් සංගීත ආශ්‍රමයක්

අමරදේවයන්ගේ නමින් සංගීත ආශ්‍රමයක්

පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ ...

0 plays 0 Comments Off
“බස්සී” හෙවත්  යශෝධාගේ පළමු පොත ලබන සෙනසුරාදා

“බස්සී” හෙවත් යශෝධාගේ පළමු පොත ලබන සෙනසුරාදා

මෙරට බිහි වූ සාර්ථකම ...

0 plays 0 Comments Off
එක කාටුනයක්… වචන දහසක්…

එක කාටුනයක්… වචන දහසක්…

මව්බිම ...

0 plays 0 Comments Off
දමිතා සළුවඩන නික්ම යයි

දමිතා සළුවඩන නික්ම යයි

දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක ...

0 plays 0 Comments Off
දමිතාත් බරපතල වංචා කොමිසමට

දමිතාත් බරපතල වංචා කොමිසමට

ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම ...

0 plays 0 Comments Off
සෝමා එදිරිසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සෝමා එදිරිසිංහ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

සෝමා එදිරිසිංහ ...

0 plays 0 Comments Off