කළා පුවත්

MS ගේ සින්දු කියූ MG ට ඇප

MS ගේ සින්දු කියූ MG ට ඇප

හිටපු ගායන ශිල්පී ...

0 plays 0 Comments Off
හසන්තට හා විජේදාසට  අචාර්ය උපාධි

හසන්තට හා විජේදාසට අචාර්ය උපාධි

අධිකරණ අමාත්‍ය ...

0 plays 0 Comments Off
සල්මාන් ඛාන්ගෙන් තවත් සුපිරි ගීතයක් (VIDEO)

සල්මාන් ඛාන්ගෙන් තවත් සුපිරි ගීතයක් (VIDEO)

බොලිවුඩ් සුපිරි නළු ...

0 plays 0 Comments Off
MISSION IMPOSIBLE ආදායම් වාර්තා අතර පෙරමුණේ

MISSION IMPOSIBLE ආදායම් වාර්තා අතර පෙරමුණේ

Mission: Impossible - Rogue Nation මේ ...

0 plays 0 Comments Off
ආක්ෂා සුදාරිගේ බැංකු ගිණුම් තහනම්

ආක්ෂා සුදාරිගේ බැංකු ගිණුම් තහනම්

ඉන්දීය ජාතිකයෙකු ...

0 plays 0 Comments Off
මීපුර වෘතිය කලාකරුවන්ගේ සංසඳය ඇරබේ

මීපුර වෘතිය කලාකරුවන්ගේ සංසඳය ඇරබේ

අලුත් වැඩපිළිවලක් ...

0 plays 0 Comments Off
දයා රාජපක්ෂ සමුගනියි

දයා රාජපක්ෂ සමුගනියි

වීණ කාටූන් හා චිත්‍ර ...

0 plays 0 Comments Off