ක්‍රීඩා පුවත්

IPL ඉන්දියාවෙන් ඉවතට

IPL ඉන්දියාවෙන් ඉවතට

ලබන වසරේ IPL තරගාවලිය ...

0 plays 0 Comments Off
වසරේ ක්‍රීඩකයා ජොකොවිච්

වසරේ ක්‍රීඩකයා ජොකොවිච්

ක්‍රීඩාවේ ඔස්කා ...

0 plays 0 Comments Off
ජපානයට භූ කම්පනයක්

ජපානයට භූ කම්පනයක්

දකුණුදිග ජපානයේ ...

0 plays 0 Comments Off
මැතිව්ස් කල් ඉල්ලයි…

මැතිව්ස් කල් ඉල්ලයි…

කණ්ඩායමක් ලෙස එකට ...

0 plays 0 Comments Off
ටේලර් ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමු ගනී…

ටේලර් ක්‍රිකට් දිවියෙන් සමු ගනී…

හදවතේ ඇති වූ රෝගී ...

0 plays 0 Comments Off
ඔලිම්පික් ගිනි සිළුවේ ගමන ඇරඹේ (VIDEO)

ඔලිම්පික් ගිනි සිළුවේ ගමන ඇරඹේ (VIDEO)

2016 වසරේ රියෝදි ...

0 plays 1 Comments Off