ක්‍රීඩා පුවත්

හේරත් එක්දින හා විස්සයි20 පිටියෙන් සමුගනී.

හේරත් එක්දින හා විස්සයි20 පිටියෙන් සමුගනී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ...

0 plays 0 Comments Off
මාලිංග IPL තරග බිමේ

මාලිංග IPL තරග බිමේ

IPL තරගාවලිය හේතුවෙන් ...

0 plays 0 Comments Off
අර්ජුනට තහනම් උත්තේජක ජාත්‍යන්තර තනතුරක්

අර්ජුනට තහනම් උත්තේජක ජාත්‍යන්තර තනතුරක්

දකුණු ආසියා තහනම් ...

0 plays 0 Comments Off
දැනට කුසල් නිර්දෝෂී

දැනට කුසල් නිර්දෝෂී

තහනම් උත්තේජක ලබා ...

0 plays 0 Comments Off
නව තේරීම් කමිටු සභාපති සනත් ?

නව තේරීම් කමිටු සභාපති සනත් ?

නව ක්‍රිකට් ...

0 plays 0 Comments Off
SLPL නැවතත් ?

SLPL නැවතත් ?

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ...

0 plays 0 Comments Off
කුසල්ව යළි ගේන්න වෑයමක්

කුසල්ව යළි ගේන්න වෑයමක්

තරග තහනමකට ලක් ව ...

0 plays 0 Comments Off
රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ්ට පුහුණුකරු තනතුරක්

රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ්ට පුහුණුකරු තනතුරක්

ඉන්දීය ක්‍රිකට් ...

0 plays 0 Comments Off
කොදෙව්වෝ ත්‍රිත්ව ශූරයෝ වෙති.

කොදෙව්වෝ ත්‍රිත්ව ශූරයෝ වෙති.

එංගලන්ත කණ්ඩායම ...

0 plays 0 Comments Off