ක්‍රීඩා පුවත්

ඉන්දියාව ඉවතට

ඉන්දියාව ඉවතට

විස්සයි20 ලෝක කුසලාන ...

0 plays 0 Comments Off
ඉන්දියාව කොදෙව්වන් හා ගැටෙයි.

ඉන්දියාව කොදෙව්වන් හා ගැටෙයි.

20-20 ලෝක කුසලාන ...

0 plays 0 Comments Off
ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජයක්.

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට ජයක්.

නායකත්වයේ වගකීමට ...

0 plays 0 Comments Off
අද තරගයට මැතිව්ස් නෑ

අද තරගයට මැතිව්ස් නෑ

විස්සයි20 ලෝක කුසලාන ...

0 plays 0 Comments Off
ශ්‍රී ලංකාව විස්සයි20 තරගාවලියෙන් ඉවතට

ශ්‍රී ලංකාව විස්සයි20 තරගාවලියෙන් ඉවතට

එංගලන්ත කණ්ඩායම ...

0 plays 0 Comments Off
රටවල් 4ක T20 සිහිනයේ තීරණාත්මක දිනය අද

රටවල් 4ක T20 සිහිනයේ තීරණාත්මක දිනය අද

ඉන්දියාවේ පැවැත්වෙන ...

0 plays 0 Comments Off
නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තහනම් – ඇමතිගෙන් නියෝග

නිවාසාන්තර ක්‍රීඩා තහනම් – ඇමතිගෙන් නියෝග

පාසල් ක්‍රීඩා තරග ...

0 plays 0 Comments Off
හිමාෂ 38 වැනි ස්ථානයට

හිමාෂ 38 වැනි ස්ථානයට

අමෙරිකාවේ ඔරිගන් ...

0 plays 0 Comments Off