ක්‍රීඩා පුවත්

සංගා සරේට එක්වෙයි?

සංගා සරේට එක්වෙයි?

එළැඹෙන වසරේ ...

0 plays 0 Comments Off
ශ්‍රී ලංකාවට කඩුලු 6ක ජයක්

ශ්‍රී ලංකාවට කඩුලු 6ක ජයක්

සංචාරක එංගලන්ත ...

0 plays 0 Comments Off
ඩිල්රුවන් – ‘චයිනමන්’ එක්ව අජන්තට පීඩනයක්

ඩිල්රුවන් – ‘චයිනමන්’ එක්ව අජන්තට පීඩනයක්

එංගලන්තය සහ ශී‍්‍ර ...

0 plays 0 Comments Off
චෙස් ඇද ලෝක රන් පදක්කම දිනයි..

චෙස් ඇද ලෝක රන් පදක්කම දිනයි..

බ‍්‍රසීලයේ ...

0 plays 0 Comments Off
ෂෝන් ඇබට් පන්දුව යළි අතට ගනී.

ෂෝන් ඇබට් පන්දුව යළි අතට ගනී.

පිලිප් හියුස්ට ...

0 plays 0 Comments Off