ජාත්‍යන්තර පුවත්

සීකා තවත් බරපතල වෙයි

සීකා තවත් බරපතල වෙයි

සීකා වෛරසයෙන් ඇති ...

0 plays 0 Comments Off
ලෝකයේ මිලියන 422 කට දියවැඩියාව

ලෝකයේ මිලියන 422 කට දියවැඩියාව

ලොව පුරා පුද්ගලයින් ...

0 plays 0 Comments Off
ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ මත්පැන්වලට තිත.

ඉන්දියාවේ බිහාර් ප්‍රාන්තයේ මත්පැන්වලට තිත.

ඉන්දියාවේ නැගෙනහිර ...

0 plays 0 Comments Off
ග්‍රීසියේ සිටින සරණාගතයන් තුර්කියට

ග්‍රීසියේ සිටින සරණාගතයන් තුර්කියට

යුද ගැටුම් හේතුවෙන් ...

0 plays 0 Comments Off
මියන්මාර නව ජනපති දිවුරුම් දෙයි.

මියන්මාර නව ජනපති දිවුරුම් දෙයි.

මියන්මාර ඉතිහාසයේ ...

0 plays 0 Comments Off
‘කැතී’ එංගලන්තය කළඹයි.

‘කැතී’ එංගලන්තය කළඹයි.

පැයට සැතපුම් 105ක ...

0 plays 0 Comments Off
ගල් අඟුරු පතලක වැඩ කළ 19 ක් මියයයි.

ගල් අඟුරු පතලක වැඩ කළ 19 ක් මියයයි.

චීනයේ ෂැන්සි ...

0 plays 0 Comments Off
IS ත්‍රස්තයෝ ප්‍රහාරයේ සතුටට රසකැවිලි බෙදයි.

IS ත්‍රස්තයෝ ප්‍රහාරයේ සතුටට රසකැවිලි බෙදයි.

බ්‍රසල්ස්‌ ප්‍රහාර ...

0 plays 0 Comments Off