ජාත්‍යන්තර පුවත්

ප්‍රථම වරට පකිස්තානය හෝලි සමරයි.

ප්‍රථම වරට පකිස්තානය හෝලි සමරයි.

පකිස්තානයේ ප්‍රාන්ත ...

0 plays 0 Comments Off
බොකෝහරාම් සාමාජිකයන් 89කට මරණ දඬුවම

බොකෝහරාම් සාමාජිකයන් 89කට මරණ දඬුවම

අප්‍රිකානු කැමරූන් ...

0 plays 0 Comments Off
තෙරේසා මව්තුමිය ශාන්තුවරයට

තෙරේසා මව්තුමිය ශාන්තුවරයට

ඉන්දියාවේ කල්කටා ...

0 plays 0 Comments Off
සිඩ්නි මුහුදේ ටොන් 4000ක සබ්මැරීනයක්

සිඩ්නි මුහුදේ ටොන් 4000ක සබ්මැරීනයක්

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ...

0 plays 0 Comments Off
Email නිර්මාතෘ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

Email නිර්මාතෘ අභාවප්‍රාප්ත වෙයි.

අන්තර්ජාලයේ ...

0 plays 0 Comments Off
මුසවෙනි පස් වන වරටත් ජනාධිපති ධුරයට

මුසවෙනි පස් වන වරටත් ජනාධිපති ධුරයට

ජනාධිපතිවරණය ...

0 plays 0 Comments Off
ඔබාමා කියුබාවේ සංචාරයකට සූදානම් වෙයි.

ඔබාමා කියුබාවේ සංචාරයකට සූදානම් වෙයි.

අමෙරිකානු ජනාධිපති ...

0 plays 0 Comments Off