ජාතික පුවත්

දෙවන පාසල් වාරය අදින් ඇරඹේ

දෙවන පාසල් වාරය අදින් ඇරඹේ

දිවයිනේ සියලුම රජයේ ...

0 plays 0 Comments Off
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කෙරේ

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත නිකුත් කෙරේ

මෙවර විශ්වවිද්‍යාල ...

0 plays 0 Comments Off
පොලිසියේ 16කට හදිසි උසස්වීම්

පොලිසියේ 16කට හදිසි උසස්වීම්

මැයි මස පළමුවෙනිදා ...

0 plays 0 Comments Off
ලෝක මිහිකත දිනය අදයි.

ලෝක මිහිකත දිනය අදයි.

ලෝක මිහිකත දිනය (world earth ...

0 plays 0 Comments Off
යුරෝපා මාළු තහනම ඉවතට

යුරෝපා මාළු තහනම ඉවතට

මෙරට මත්ස්‍යයින් ...

0 plays 0 Comments Off
බක් පුන් පොහොය අදයි.

බක් පුන් පොහොය අදයි.

බක් පුර පසළොස්වක ...

0 plays 0 Comments Off