ජාතික පුවත්

තිස්ස කාරියවසම් මහතාගේ අවසන් කටයුතු ඉරිදා

තිස්ස කාරියවසම් මහතාගේ අවසන් කටයුතු ඉරිදා

මෙරට සාහිත්‍යයට සහ ...

0 plays 0 Comments Off
උඳුවප් පොහොය අදයි..

උඳුවප් පොහොය අදයි..

ලක්වාසී බෞද්ධ ...

0 plays 0 Comments Off
රුපියල් 7කින් ඉන්ධන මිල පහළට

රුපියල් 7කින් ඉන්ධන මිල පහළට

අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ ...

0 plays 0 Comments Off
අද වැසි ඇති වීමේ ඉඩකඩ වැඩී…

අද වැසි ඇති වීමේ ඉඩකඩ වැඩී…

  වැසි ඇතිවීමේ ...

0 plays 0 Comments Off
පෝයට ඉරිදට ටියුෂන් එපා…

පෝයට ඉරිදට ටියුෂන් එපා…

පොහෝය දිනයන්හි සහ ...

0 plays 0 Comments Off
පාප් තුමන්ගේ ලංකාගමනේ නිල ගීතය එළිදකී!

පාප් තුමන්ගේ ලංකාගමනේ නිල ගීතය එළිදකී!

ෆ්‍රැන්සිස් පාප්අති ...

0 plays 0 Comments Off
නවීකරණය කළ ග‍්‍රහලෝකාගාරය අද විවෘත කෙරෙනවා.

නවීකරණය කළ ග‍්‍රහලෝකාගාරය අද විවෘත කෙරෙනවා.

නවීන තාක්‍ෂණය යොදා ...

0 plays 0 Comments Off
මාධ්‍ය ලොව එකළුකළ පහනක් නිවී යයි.

මාධ්‍ය ලොව එකළුකළ පහනක් නිවී යයි.

මහාචාර්ය තිස්ස ...

0 plays 0 Comments Off