ව්‍යාපාරික පුවත් » Facebook ආදායම ඉහළට….

Game description:

ea2e77a31054f43cb3cf220848847c2e_L

2015 වසරේ අවසන් කාර්තුවේ Facebook සමාජ වෙබ් අඩවිය ලද ආදායම දෙගුණ වූ බව වාර්තා වේ. එම වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරන්නේ පසුගිය වසරේ තුන්වන කාර්තුවේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 701 ක් ලෙස පැවති ආදායම වසර අවසාන වනවිට ඩොලර් බිලියන 1.56 ක් දක්වා වැඩි වී ඇති බව ය.

ඒ අනුව 2015 වසර Facebook වෙබ් අඩවියට විශිෂ්ට වසරක් වූ බව එහි ප්‍රධාන විධායක මාර්ක් සකර්බර්ග් ප්‍රකාශ කළේ ය.

2015 වසරේ දෙසැම්බර් මස 31 වන දා දක්වා ක්‍රියාකාරීව Facebook සමාජ ජාලය භාවිත කළ පිරිස බිලියන 1.59 බව ද එම ප්‍රමාණය 2014 වර්ෂයේ අවසාන කාලයට සාපේක්ෂව 14% ක වැඩිවීමක් පෙන්නුම්කළ බව ද විදෙස් වාර්තාවල සඳහන් කරයි.

එම වාර්තා වැඩිදුරටත් පෙන්වාදෙන අන්දමට ජංගම දුරකථන ඔස්සේ Facebook භාවිත කරන්නන් සංඛ්‍යාව බිලියන 1.44 කි.

660*90

Comments:

Comments are closed.